เทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ

 
วันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๗
 วันที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลโรงช้าง นำโดย นางอัฏฐวัฒน์   บรรจงพินิจ   นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง ได้จัดกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ” ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นประธานในพิธี โดยเทศบาลตำบลโรงช้าง  ร่วมกับหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน
จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้ การแสดงของเด็กนักเรียน นิทรรศการ และโซนเกมส์ต่างๆ พร้อมเครื่องเล่น ม้าหมุน
สไลเดอร์  สปิงบอร์ด  รถไฟมหาสนุก ของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆ และอาหารที่บริการให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานในกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง
ศูนย์
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
พระนครศรีอยุธยา
เช็คMail
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
google
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
สํานักงาน กพ
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
13ฟอนต์แห่งชาติ
ททท
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์