เทศบาลตำบลโรงช้าง ยินดีต้อนรับ

 
วันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๗
 วันที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลโรงช้าง นำโดย นางอัฏฐวัฒน์   บรรจงพินิจ   นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง ได้จัดกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ” ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นประธานในพิธี โดยเทศบาลตำบลโรงช้าง  ร่วมกับหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน
จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้ การแสดงของเด็กนักเรียน นิทรรศการ และโซนเกมส์ต่างๆ พร้อมเครื่องเล่น ม้าหมุน
สไลเดอร์  สปิงบอร์ด  รถไฟมหาสนุก ของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆ และอาหารที่บริการให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานในกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง
infographics
ศูนย์
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
พระนครศรีอยุธยา
เช็คMail
MembersLogin
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
google
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
สํานักงาน กพ
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
13ฟอนต์แห่งชาติ
ททท
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์